خواندن در ۷ دقیقه

از تجربه ی کاربری یا UX تعریف های زیادی در فضای وب دیده میشود که هرکدام به نوعی درست و توصیف کننده ی مفهوم آن هستند. نمیشود به سادگی گفت تجربه ی کاربری مفهوم x است، هرگاه y دیده، تجربه یا موجود شود حتا  نمیشود گفت یک تعریف کامل و نهایی برای آن وجود دارد که تمامی تعریف های دیگر را در بر میگیرد. اما من سعی کردم دراینجا تجربه ی کاربری را از آنچه در ذهن پرورانده اید ساده و شفاف تر بیان کنم:

تجربه ی کاربری چیزی نیست جز احساسی که کاربر از تعامل با محصولی دریافت...